El nostre projecte educatiu

L'escola bressol municipal Júpiter està situada als Jardins de Josep Trueta, al barri del Poblenou. Es troba al costat de l'escola d'educació infanti i primària Les Acàcies, amb la qual compartim espais i trobades.

L'edifici consta d'una sola planta, amb sis aules amb llum natural i comunicació visual entre elles. Totes tenen accés directe al pati, i a l'entrada de l'escola, trobem la sala d'usos múltiples. La distribució dels espais de l'escola afavoreix la relació i les trobades dels infants de les mateixes edats, sigui entre les aules, al pati, al passadís o la sala d'usos múltiples (SUM), facilitant la relació més enllà dels nens i nenes de l'aula i de la tutora de referència.

Aquesta organització permet que els infants se sentin segurs i capaços fent seus tots els espais de l'escola. Pretenem que l'infant trobi a l'escola un ambient ric i estimulador, on es senti tranquil, respectat, valorat i estimat; d'aquesta manera, podrà desenvolupar les seves capacitats i una imatge positiva de sí mateix.

Partint dels interessos dels infants, treballem amb l'objectiu d'oferir tant una atenció individualitzada com activitats en petit grup. La nostra tasca se centra en proporcionar els recursos, temps i materials, perquè els nens i les nenes puguin explorar, experimentar, crear, descobrir, conèixer el seu entorn i anar adquirint aprenentatges que tinguin sentit per a ells.

Compartim i acompanyem a les famílies en la cura i l'educació dels infants, a través de diferents vies de comunicació i participació (reunions generals, entrevistes personals, intercanvi d'informació diària, activitats compartides amb les famílies). L' AMPA i el Consell Escolar és una altra via que garanteix la implicació i la col·laboració de les famílies en la comunitat educativa.

El consens de l'equip educatiu en la tasca pedagògica és una condició bàsica en el funcionament del centre, el treball en les reunions d'equip consolida la coherència de les nostres actuacions a nivell d'aula i escola.

Volem ser una escola oberta al barri i amb relació amb les entitats properes. Juntament amb les escoles bressol del Districte de Sant Martí i els serveis dirigits a la petita infància, participem en un grup de treball per crear recursos i estratègies comunes per a diversos temes que afecten als infants de 0 a 3 anys

Compartiu aquest contingut