El nostre projecte educatiu

L’EBM LA FASSINA està situada al barri de l'Eixample al costat de la Sagrada Familia, consta de dues plantes amb 10 aules pels tres nivells: 2 de 0 a 1 any, 4 d’1 a 2 anys i 4 de 2 a 3 anys.

Els espais exteriors estan equipats amb diferents estructures i materials que afavoreixen el joc motriu i la relació entre els infants.

El nostre projecte educatiu té com eix principal l’infant competent, que té drets i capacitats, curiositat i desig per aprendre, investigar, descobrir, protagonista actiu dels propis aprenentatges, als que aporta les seves vivències, emocions i experiències prèvies. Oferim un espai educatiu en el que tot està orientat a promoure el desenvolupament harmònic dels infants, amb reptes i experiències significatives a partir del joc. A les aules tots els espais, materials i propostes estan pensades per afavorir el joc espontani, el joc simbòlic, l’experimentació, la relació entre els infants i amb els adults i per desenvolupar totes les seves capacitats afectives, emocionals i cognitives. 

La vida quotidiana té cabdal importància en el dia a dia a l’escola, ja que són situacions úniques pels infants en l’adquisició de l’autonomia progressiva a partir de la iniciativa pròpia i la col·laboració. 

El treball en equip és la base per donar coherència i continuïtat a la nostra tasca.

La relació i la comunicació amb les famílies ens proporciona de manera continuada l'intercanvi necessari per tal de garantir una millor atenció i cura de cada infant. Les famílies participen a la vida de l’escola a través de l’AMPA i el Consell Escolar.

Realitzem treball en xarxa de manera compromesa amb: altres escoles bressol i d’infantil i primària, serveis socials, CDIAP, serveis educatius de l’Eixample, ....

 L’EBM LA FASSINA és un espai de vida tranquil i acollidor, on l’afecte i el respecte fan que tothom se senti  estimat, valorat i reconegut en la seva individualitat.

Participem en els següents projectes:

Compartiu aquest contingut