El nostre projecte educatiu

L'escola bressol La Fontana es va inaugurar l'any 1985, està situada en un primer pis del barri de Gràcia. L'escola és petita i familiar. Acull un total de 35 nens i nenes  que aviat es coneixen i es relacionen entre ells, amb totes les persones adultes de l'escola i amb les famílies dels altres infants.

Les estances són espaioses i equipades amb diferents materials de joc, atractius, suggeridors i variats que s'ajusten tant a les necessitats individuals com a les del grup d'edat.  També hi ha dues terrasses assolellades que ens permet gaudir de l’aire lliure  (amb sorral, fonts, plantes i un petit hort).

L'equip educatiu concep l'infant com a ésser únic i irrepetible, creatiu, competent, capaç de comunicar, fer, investigar, amb desig i curiositat innata per aprendre i relacionar-se amb l'entorn i amb els altres.

Per tal que pugui ser el protagonista actiu del seu aprenentatge atenem a les seves necessitats bàsiques (alimentació, higiene i descans) i les seves necessitats afectives i emocionals Respectant el seu ritme de desenvolupament, la seva individualitat i donant el temps que cadascú necessita afavorim que es sentin segurs, escoltats, acceptats i estimats.  El nostre rol és el de facilitar, acompanyar, servir de model, donar seguretat, encoratjar, aportant les situacions i els estímuls necessaris per al desenvolupament global i harmònic de l'infant.

El nostre acompanyament s'estén de manera natural cap a les famílies, on la relació personal diària permet la cooperació, intercanvi de criteris, opinions i experiències orientades a procurar el màxim benestar dels seus fills i filles.

El joc és l'activitat principal dels nens i les nenes.  Mentre juguen, experimenten de manera segura, aprenen sobre tot el que els envolta, resolen conflictes, s’adapten a noves situacions, expressen els seus sentiments... A través del joc elaboren les bases de l’aprenentatge, del desenvolupament emocional, social, cognitiu i motriu. 

És per això que tenim cura dels espais, la seva estètica, i dels diferents materials que estan al seu abast. Tot oferint propostes i experiències perquè els infants puguin actuar i desenvolupar-se en un ambient afectuós i de respecte. A través de l'observació del joc, el conviure, escoltar i interpretar què fan permet ajudar-los a avançar, acompanyar-los en la descoberta del món i en l’expressió a través de diversos llenguatges.

La reflexió i revisió de les pròpies pràctiques educatives (llenguatge,  material i propostes que oferim,...) permet millorar la nostra tasca i transformar l’escola en un espai lliure de sexisme, construint una escola lliure i justa, una escola coeducativa. Posem especial accent en compartir en equip les diferents mirades i coneixement que tenim de cadascun dels infants. 

Les famílies participen en la vida de l'escola a títol individual o a través de l'AMPA que dóna suport i participa en activitats del centre, també organitza festes, trobades, xerrades,...

L’escola forma part de la Xarxa 0-3 del Districte de Gràcia on participen diversos serveis d’atenció a la petita infància. També s’estableix relació amb altres entitats de tipus social, educatiu i cultural.

Participem en els següents projectes:

Compartiu aquest contingut