El nostre projecte educatiu

L'escola bressol municipal L'Aliança està situada al cor del barri del Poblenou, a prop de la seva Rambla, al districte de Sant Martí.

Oberta l'any 2011, consta de 6 aules repartides en una sola planta. Totes les aules tenen llum natural. Es comuniquen entre elles i amb el pati.

L'acció educativa de l'escola L'Aliança gira entorn la cura i el desenvolupament de l'infant proporcionant-li un ambient acollidor i estable per tal que se senti segur, per poder actuar de forma autònoma i interrelacionar-se amb els altres i l'espai, sent així protagonista dels seu procés d'aprenentatge.

L'equip de mestres, a través dels acords presos en equip i d'una tasca conjunta, és el responsable de garantir l'organització dels espais, dels materials i les rutines per ajudar l'infant a créixer i a desenvolupar-se com a persona.

L'escola promou la comunicació amb les famílies i és per això que, a més del contacte diari, col·labora amb l'AMPA, organitza projectes que impliquen tant a l'escola com a les famílies i organitza festes obertes a la seva participació.

L'escola forma part també de la xarxa 0-3 de Sant Martí, donant importància a la relació i col·laboració amb altres escoles bressol, així com amb diferents agents educatius que intervenen en l'educació del infants de 0 a 3 anys.

Compartiu aquest contingut