Moviment com a eina d'aprenentatge

La necessitat de moviment durant la primera infància està plenament demostrada i els infants de 0-3 anys la manifesten contínuament perquè contribueix al desenvolupament integral, afavoreix l’autonomia i la utilització del cos com a instrument de relació i de coneixement.

A través de l’acció l’infant anirà construint esquemes mentals. Per l’infant el seu cos és el mitjà més adequat per comunicar-se amb el món exterior, és un vehicle d’estructuració mental.
Per això, des de l’escola s’organitza l’espai, el temps i els materials adequats creant un medi ric i divers per permetre:

  • La comunicació i la relació amb els altres a partir del moviment i el gest.
  • El plaer del moviment. Potenciant i facilitant el plaer de moure’s i conèixer totes les possibilitats del propi cos a través d’una activitat motriu espontània.
  • L’obertura cap als jocs simbòlics a través de jocs de presència-absència, d’aparèixer-desaparèixer...

Compartiu aquest contingut