L'hort de l'escola

L’hort és un espai que permet als infants tenir contacte amb la terra i amb aliments quotidians per a ells. Amb la seva cura tenen l’oportunitat de poder gaudir d’aquest espai, observar de manera directa el creixement de les plantes i les seves transformacions, adoptar actituds de respecte pel medi ambient, conèixer diferents verdures i hortalisses, saber d’on venen...
Quan és el moment, les recullen i les porten a la cuina. Tot aquest procés afavoreix la introducció d’aquests aliments a la seva dieta.

Compartiu aquest contingut