El nostre projecte educatiu

L'escola es va crear l'any 1962 al barri de Torre Baró i l'any 1999 es va traslladar a l'antic edifici de parvulari del Centre d'Educació Infantil i Primària Elisenda de Montcada, a la zona nord de Nou Barris.

S'ubica dins un espai caracteritzat per l'amplitud de les instal·lacions, on hi ha sis grups d'infants distribuïts en dues plantes. Les estances estan equipades amb diferents espais de joc amb elements i materials idonis perquè cada infant desenvolupi les seves capacitats.

És amb el joc i les situacions de la vida quotidiana que els infants exploren la realitat, duen a terme activitats de descoberta, experimentació, manipulació, construcció, moviment, representació, convivència i comunicació per mitjà dels diversos llenguatges: verbal, corporal, musical, plàstic i matemàtic. La Muntanya és una escola centrada en l'infant i fa incidència en la transmissió de valors i actituds tals com l'estimació, l'afecte, el respecte, la solidaritat amb els altres i amb l'entorn. També formen part del projecte Escoles + Sostenibles.

Conjuntament amb l'AMPA s'organitzen xerrades i tallers per a les famílies i treballen en estreta col·laboració per organitzar activitats i actes per als infants.

És una escola oberta a la zona i treballa amb altres entitats, tant de caràcter educatiu com cultural, social i sanitari, ja que creuen important mantenir canals de comunicació i participació.

Participem en els següents projectes:

Compartiu aquest contingut