Treball amb famílies:" Llaços"

A l’escola Bressol La Muntanya hem començat en el curs 2019-2020, un nou Projecte que es diu: “Llaços”. I pensem que seria molt interessant poder compartir-lo amb les altres escoles bressol de Barcelona i amb la ciutadania.
Perquè aquest nom de “llaços” ?

  • Perquè un llaç ens uneix amb els nostres fills /es.
  • Perquè un llaç ens uneix en la diversitat.
  • Perquè un llaç ens uneix a la comunitat.

A la nostra escola, ubicada a la zona Nord de Barcelona, sempre hem volgut tenir més present a les famílies, per la realitat del barri en el que ens trobem;  l’estar amb elles i estar atentes a les seves necessitats, també acompanyar-les en la seva criança, compartir les seves vivències amb els seus infants, des de la diversitat cultural, donar suport educatiu i per damunt de tot, escoltar-les i acollir-les de la millor manera possible. Partint sempre de les seves necessitats i la dels seus infants. Totes aquestes idees són fruit d’una reflexió d’equip, on també es posa damunt de la taula, una necessitat patent que les famílies ens havien fet saber. Quan aquestes feien el pas de la bressol a P3, es trobaven una realitat diferent, nova, en algunes ocasions xocant, i amb la necessitat de que des de l’escola també hi hagués aquest caliu, aquests espais d’escolta, d’atenció més individualitzada, un acolliment més proper i d’acompanyament que havien viscut a l’escola bressol. Trobaven a faltar la relació entre les mateixes famílies i la comunicació entre elles. El nostre centre està ubicat en el mateix recinte de l’escola de primària Elisenda de Montcada i això faria possible aquest projecte de vincle i d’unió.
D`aquí, que per demanda de les famílies que havien passat a P3 a l’Elisenda de Montcada, un total de vint, es començarà a parlar a nivell d`equip i amb Raquel Aturia, que és la nostra educadora social, de com podíem també acompanyar, estar i donar suport a les famílies nostres que havien passat a l’etapa d’infantil. Així doncs, va sorgir el Projecte “Llaços“ d’aquesta necessitat de les famílies, que ja havien estat al nostre centre i que encara ens necessitaven i ens venien a veure tot demanant consell i fent palès que ens trobaven a faltar.
Els objectius que ens vam marcar van ser els següents:

  • Generar el vincle (llaç): entre les famílies dels dos centres educatius (creació xarxa, famílies-escola), per tal de que de cara al pas a l’escola d’infantil, ja coneguin millor a les altres famílies, que s’hagin familiaritzat amb els espais de l’escola i amb famílies antigues del nostre centre que ja cursen els seus infants infantil. I també entre les famílies i els/les professionals, educadores i personal docent de l’etapa infantil i TIS de l’escola.
  • Facilitar un espai de confiança on els/les participants puguin abocar, compartir les seves inquietuds sobre la criança, desenvolupar habilitats i estratègies per millorar el seu dia a dia.
  • Potenciar/Afavorir la creació de xarxa de suport a nivell comunitari i de barri.

El següent pas va ser crear un grup de treball amb l’educadora social Raquel del nostre centre, l’educadora social de l’escola Elisenda, la integradora social, Lidia de l’escola de primària i la directora de l`EBM la Muntanya, Encarna, per  planificar les activitats a realitzar en els dos centres, per recollir propostes i demandes de les famílies i portar-les a terme, també per anar valorant el procés i totes les noves situacions viscudes.
Aquest projecte de “Llaços” es fa en sessions mensuals, adreçat a famílies i persones cuidadores d’infants de l’EBM La Muntanya, que tenen als seus fills i filles a l’últim curs, i a les famílies de l’escola de primària Elisenda de Montcada, que cursin algun curs de l’etapa d’infantil. Les convoquen les educadores socials dels dos centre i la TIS  (integradora social) així com el personal dels dos centres educatius (mestres i direcció).
Hi participen una mitjana de vint famílies. Es fa un divendres alternatiu a cada escola, es fa un esmorzar i activitats diverses. Aquestes activitats estan planificades per les persones que impulsem el projecte. Estan pensades   perquè les persones s’obrin als demés, per compartir les seves pors, angoixes, estats d’ànims, etc.... i  expliquin les  situacions viscudes de criança amb els seus fills/es, diferents maneres d’educar, temes que els preocupin de treball, situació d’habitatge, d’adaptació a un nou país,  del  desarrelat  familiar i de la integració a una nova escola i de l’educació que es fa a la nostra ciutat

Es va crear entre totes les participants uns símbols per fer nostre el projecte, aquest símbols van ser la confecció d`uns llaços vermells que ens posem cada una de les persones participants de forma de “pin”, quan toca realitzar les sessions.
Unes llibretes per cada una de les famílies participants , amb la tapa del símbol del llaç , com a diari personal, per anar apuntant totes les sessions i posar comentaris de les activitats.
 
La valoració que fem del nou projecte és molt positiu, assisteixen les famílies sense tenir-les que avisar, s’han obert més a les altres persones que participen, surten contentes, il·lusionades i amb ganes de tornar. Es va valorar que com les famílies estaven molt contentes i participatives, d’anar ampliant aquest projecte a la resta d’escoles de primària de la Zona Nord, perquè les nostres famílies també passaven a; l’escola Ciutat Comtal, Ferrer i Guardia, Alfonsa Cavin i Mestre Morera.
L’educació dels infants, és una feina conjunta entre famílies i tots els professionals del centre. Per aquest motiu hem de saber escoltar, estar present, acompanyar i acollir a les famílies i als seus infants. D’aquí la nostra dura tasca, per aconseguir el nostre objectiu que és, que es sentin implicats/des i part de l’escola.
“Perquè sense llaços , tot es trenca en trossos”.

EBM La Muntanya i l’educadora social Raquel Aturia.
 

EBM LA MUNTANYA
 

Cartell  "Llaços""Pin"Treball en grupActivitat amb cordaActivitat de les emocionsDiari personal

Compartiu aquest contingut