EL BLOG , com a eina de comunicació i de treball.

La nova situació per la qual tothom estem passant de confinament i de salut, ens ha fet a l’equip de l’escola, reflexionar sobre com podem ser presents i a prop de les famílies i d’aquesta manera crear i realitzar a nivell telemàtic, un canal nou de comunicació i de treball, amb les nostres famílies i amb la ciutadania. D’aquí que sorgeixi la creació del blog de l’escola.
En aquest blog les famílies poden participar aportant els seus comentaris, idees i sobretot estar informades dels esdeveniments referents al tema del COVID19, de les circulars enviades des de l’IMEB-Ajuntament- i de idees d’activitats que poden fer amb els seus infants de 0-3 anys, com també, d’articles interessants o d’aquells temes que més els/les preocupin.
L’enllaç al blog és el següent:  https://ebmlamuntanya.blogspot.com/
La nostra finalitat i els objectius són:
- Estar al costat de les famílies. Recolzar i animar-les.
- Informar i comunicar-nos amb elles.
- Aportar elements de treball (activitats) perquè elles ho puguin fer a casa amb els seus infants de 0-3 anys.
  L’estructura és la següent:

  • Apartat primer: - Finalitat del blog.

- Presentació del centre, de l’equip i de l’organització de les mestres
per classes.

  • Apartat segon:  Penjar vídeos.

-Vídeo de recolzament i ànims a les famílies. Realitzat per tot el
personal del centre.
-Vídeos realitzats per tot l’equip i educadores de suport , dividits per
Classes, per explicar contes i cançons relacionades amb la classe i
amb la Diada de Sant Jordi.
-Penjar enllaços i websper accedir i consultar contes, cançons, i
activitats que es poden fer amb els infants de 0-3 anys. Informacions
diverses de suport educatiu.

  • Apartat tercer:  Diari d’un Confinament.

On es penja tot el relacionat amb el tema del COVID19. Els estats
d’ànims, situacions viscudes, frases significatives, imatges, vídeos i
materials i documents relacionats amb el tema.

  • Apartat quart :  Confecció de propostes i jocs, amb material de reciclatge.

En aquest apartat aportem idees que es poden fer amb tots els
materials que tenim a casa de desfeta i que es poden reciclar, per fer
materials i jocs pels infants de 0-3 anys. També imatges i fotos del
material i després de la transformació del mateixos.
 
Tots els apartats anteriors del blog es van nodrint per part de tot el personal de l’equip, amb informacions, materials, documents, activitats, imatges, vídeos, fotografies, etc. Tot relacionat amb el món del 0-3 i que permeti a les famílies i els seus infants tenir idees i propostes pel seu dia a dia a casa.
 
Esperem que sigui d’interès, de profit i de bona consulta per a tothom!!!!
 
L’equip de l’EBM LA MUNTANYA

 

Compartiu aquest contingut