EL GRAN VALOR DEL JOC

 
El joc lliure és un Dret dels infants i hauria de ser l’activitat prioritària en el seu dia a dia. Tots els infants del món el que fan de manera innata és jugar. 
El joc és una necessitat vital. Els infants necessiten acció, manipular objectes i interactuar amb altres persones, i això és el que fan mentre juguen.
El joc lliure és especialment important en l’etapa dels 0 als 3 anys, en què la descoberta de les capacitats del propi cos a través de l’experimentació i la manipulació són essencials per a un bon desenvolupament.
 
A l’EBM La Muntanya tenim present els espais i els materials per afavorir les millors condicions perquè els infants puguin jugar segons les seves necessitats i interessos. Les propostes que oferim són variades i plenes de significat. Els materials tenen un paper molt important, ja que poden proporcionar molta informació pels nenes i les nenes,  i afavoreixen la creativitat i imaginació a l’hora d’utilitzar-los. Així doncs, el joc permet que l’infant sigui el protagonista del seu propi aprenentatge, respectant el seu propi ritme.
És a través del joc, que el nen representa i simbolitza el món de l’adult i es fa un esquema mental per anar assumint i processant tota la informació que rep del exterior. Gràcies al joc, l’infant pot superar les frustracions, les seves pors, les seves angoixes i li permet tenir una millor comprensió del món que l’envolta.
A l’escola podem veure diferents tipus de joc; el joc d’exploració i d’experimentació, que permet el coneixement del medi; el joc simbòlic, que potencia la simulació en recrear, segons les pròpies vivències, situacions viscudes, potenciant l’ús de la funció simbòlica, el pensament i el llenguatge. El joc de regla, que demana l’acceptació de la normativa per part de tots els participants (puzle, encaixos o domino). Els jocs de moviment (psicomotricitat), amb el cos i amb els objectes, afavoreixen el desenvolupament motor de l’infant. Aquest tipus de joc els permeten millorar el seu equilibri, coordinar els seus moviments i millorar la precisió i les seves destreses manuals (psicomotricitat fina). També trobem els jocs de llenguatge que permeten adquirir vocabulari, a través de contes o imatges, per exemple.
Per tant, els diferents tipus de joc produeixen molts dels aprenentatges significatius per l’infant, així doncs, el nostre paper és el de donar peu al joc i afavorir que els infants puguin jugar en llibertat, facilitant un ambient on puguin ser autònoms, oferint materials diversos per tal d’afavorir diverses possibilitats d’experimentació. Dedicar i donar temps, deixar que ells mateixos provin i descobreixin; saber ser observadors i mantenir una actitud de disponibilitat, per què ell o ella sàpiguen que estem quan ens necessitin.
 
Bibliografia:
El model educatiu de les escoles bressol de Barcelona
Maite Garaigordobil Landazabal. La importància del joc infantil en el desenvolupament humà. Guix d’Infantil Núm 25. Maig- Juny 2005.
 
 
EBM LA MUNTANYA.
 
 

Compartiu aquest contingut