PORTES OBERTES CURS 2022-2023 - JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS -

Dimarts dia 26 d´abril -  Un torn de 17.15 a 18 hores i un segon torn de 18 a 18.45 hores. S'ha de trucar per telèfon per demanar cita prèvia. Només 1 adult i sense nens/-es.
En les portes obertes acollim a les famílies interessades en el nostre centre, per visitar-lo i per rebre informació sobre l´organtzació del centre, espais, del personal, de la Línea Pedagògica i tot el que fa referència a les Preinscripcions i Matrícules.
Es passarà a fer la visita pel centre en grups reduïts i en 2 torns.

El nostre Projecte Educatiu :
L´escola va ser creada a l´any 1962 al barri de Torre Baró i a l´any 1999 es va traslladar a l´antic edifici del parvulari del Centre d´Educació Primària Elisenda de Montcada , a la Zona Nord de Nou Barris.
L´escola s´ubica dins d´un espai caracteritzat per l´amplitud de les instal.lacions,envoltada de la natura i del sol.Tenim sis grups classes,distribuïts en dues plantes.Una gran zona de jardí i pati, amb materials de joc de fusta i amb un hort escolar.
Les estances estàn equipades amb diferents espais de joc,amb elements i materials idonis perquè cada infant desenvolupi les seves capacitats.
La nostra intervenció educativa té el centre de la mirada en la individualitat de cada infant i en l´infant competent.En cobrir totes les necessitats bàsiques d´alimentació, de higiene, de salut, d´afecte i en el desenvolupament harmònic en general d´ells/ elles.Centrat en l´infant fent incidència en la transmissió de valors i actituds, com el respecte, la solidaritat, el compartir,la cura dels companys, dels materials i de l´entorn.
Treballem en equip i la nostra reflexió envers els infants és que són persones amb drets i capacitats, que ténen una gran riquesa per les seves possibilitats,
curiositat i desitjos d´aprendre.Entenem que és el mateix infants,protagonista de la seva educació, i per tant,participa activament d´ella, aportant les seves emocions,els seus interessos,els seus coneixements i les seves experiències anteriors.
Les mestres acompanyem als infants i a les seves famílies, en el procés d´aprenentage i de la criança.Observem i escoltem amb una mirada respectuosa i positiva.Potenciem
les capacitats dels infants,fomentem el seu desenvolupament d´una manera equilibrada i global.Respectem les individualitats i poetenciem l´autonomía perquè es devinguin éssers autònoms.L´eix vertebrador del dia a dia són les  activitats de la vida quotidiana , l´acollida,el comiat,el joc,el descans,l´alimentació, la higiene, la relació i la comunicació.
Donem molta importància al treball amb les famílies i en la implicació d´elles en el funcionament de l´escola, vida del centre i en com eduquen als seus fills/es.L´escola acompanya, complementa i comparteix amb elles, l´educació i la cura dels seus infants, en aquests primers anys de vida que són fonamentals en el desenvolupament harmònic dels nens i nenes.Tenim constituïda l´ AFA ( Associació de famílies d´alumnes) i també el Consell Escolar, que són órgans on participen activament les famílies.
És una escola oberta a la zona i que treballa amb altres entitats, tant de caràcter educatiu,com sanitàri, cultural i social.Participant en la Xarxa 0-6, Xarxa 0-18, Xapó, 033 Educa, Pla de Barris,Casal de Barri de Torre Baró, Associació d´Avis/es de Torre Baró, Càritas,Parròquia Santa Bernardeta,Serveis Socials de Zona Nord,CEDIAP, EIPI  Nou Barris,Antena del Casal de Barri de Torre Baró per famílies i els infants amb NEE, Vil.la Joana, entitat l´Indomable, Biblioteca Zona Nord, Centre cívic, CAP de Ciutat Meridiana i l´AA.VV. de Torre Baró.
Aquest centre atén al primer cicle d´educació infantil (0-3 anys), com tots sabeu aquesta etapa no és obligatòria, per tant no és gratuïta. Els pagamens es fan en 10 quotes mensuals, amb un màxim de 395 euros, que inclou l´escolaritat i l´alimentació (esmorzar, dinar, berenar).L´import de la quota a pagar es calcula mitjançant la tarifació social, que va en funció de la renda familiar i del nombre de persones a la unitat familiar.
Organització :
Tenim 6 aules distribuïdes per grups d´edats Aquest proper curs 2022-2023 tindrem:
- Una classe amb 8 infants, nascuts a l´any 2022.
- Dos classes amb 13 infants, nascuts a l´any 2021.
- Tres classes amb 18 infants cadascuna , nascuts l´any 2020.
Horaris aproximats :
L´escola des de el mes d´octubre al mes de juny, està oberta de 8h. fins 17h. tarda.De 8 a 9 del matí acollida i esmorzar.A càrrec de les educadores de suport educatiu.
Els quinze dies de setembre i els quinze dies de juliol l´horari del centre és de 8h. a 15h. Al setembre uns dies per fer l´horari flexible d´adaptació.
Ales 11,30h. els infants dinen i de 13h. fins 15h. fan la migdiada.A les 15,30 fan el berenar. A les 17h. es tanca l´escola.
Els horaris són orientatius i amb cada família parlarem quin horari li convé millor.
Cuina propia : L´empresa Ausolán es qui s´encarrega de suministrar els aliments en cru i és a l´escola on es cuina.Els menus estàn elaborats per dietistes i es poden adaptar per aquest infants que ho necessitin amb recepta mèdica. Els productes que suministren són ecológics. No es permet l´entrada de cap aliment de fora del centre,ja que hi ha infants que poden ser intolerants o al.lèrgics.

Els pilars que sustenten la nostra línea de treball són la relació i comunicació amb les famílies,la reflexió pedagògica feta en equip,la participació en xarxa, l´organització a partir d´activitats quotidianes, la sostenibilitat i respecte de l´entorn.
.........................................................................................................
 

Compartiu aquest contingut