Les primeres vivències dels menuts a l´hort escolar

La nostra escola participa en un Projecte com a escola sostenible.Tenim al pati un hort i d´aquest  s´encarreguen els infants,
conjuntament amb un avi del centre i les mestres. Partim de dos objectius bàsics que són:
- Primer que els infants aprenguin des de la propia experiència,  a nivell de tenir cura de l´hort, de l´observació de tot els procés de les llavors,
de la manipulació de tots els elements de la natura (sorra,aigua,substracte,llavors etc..) , comprovant així les transformacions de les diferents
 llavors, plantes i del compost.
- Segon objectiu pretenem educar als infants en un entorn sa i natural, e introduir el reciclatge dels materials, per aconseguir un món més sostenible i millor.
Les activitats que fan els infants són :
- Preparar l´hort, treure herbes, rastrejar la sorra i abonar-la.
- Anar a comprar el planter , sortida a la botiga del barri . (infants de 2-3 anys)
- Plantar el planter amb  l´ajuda de l`avi del centre.
- Regar, cuidar , observar i conèixer cada planter i els fruits que ens donaràn.
- Guardar diariament les pells de la fruita i portar-les als  contenidors del compost.
- Remenar el compost i anar observant la transformació fins que arriba a ser substrat  natural. El substrat, el posen els infants al planter, als arbres i
 a les plantes del pati.
- Menjar els fruits de l´hort al pati, en activitats planificades amb els infants de P3-P4 , dels CEIPS de les escoles de la Zona Nord. Obrim l´hort a
  les escoles : Ferrer i Guardia, Alfonsa Cavín. Elisenda de Montcada i Ciutat Contal.
Els infants participen de manera activa , gaudeixen de les seves pròpies experiències a l´aire lliure i comparteixen jocs, emocions, sentiments en un
entorn natural i amb altres infants.

 

Compartiu aquest contingut