El nostre projecte educatiu

L'escola bressol L'Arbret de l'Eixample acull infants entre 4 mesos i 3 anys.

L'escola, ubicada al barri de la Nova Esquerra de l'Eixample, està annexada al recinte de l'escola d'educació infantil i primària Els Llorers.

La nostra principal funció és la d'acompanyar als nens i nenes en els seu procés evolutiu i educatiu, presenta'ls-hi un conjunt d'experiències educatives que potenciïn les seves capacitats i promoguin el seu desenvolupament global, ajudant-los a crear una imatge positiva de sí mateixos.

A L'Arbret de l'Eixample, els espais i materials estan pensats amb finalitats educatives. L'escola és d'una sola planta, consta de sis aules molt lluminoses amb sortida directa la pati i una sala comuna interior que facilita desenvolupar la gran varietat de propostes que es porten a terme i la relació i comunicació entre els infants, independentment del grup de referència al qual pertanyen.

També tenim un espai-taller on, en petits grups, els infants juguen amb materials i experimenten amb diferents elements que enriqueixen les seves experiències.

La família és el pilar on l'infant té els punts de referència i suport al llarg de la seva vida; des de l'escola volem complementar i enriquir aquest eix central. Fem una escola oberta a les famílies, mitjançant uns bons canals d'informació, comunicació i participació.

Entre la família i l'educador o educadora hi ha un traspàs d'informació i un intercanvi diari. Els canals de la participació de la família són l'AMPA i el Consell Escolar.

Participem en els següents projectes: