El nostre projecte educatiu

L'escola bressol La Verneda de Sant Martí, com el seu nom indica, està situada al barri de la Verneda.

A l'escola hi ha sis aules. Els grups d'infants es distribueixen per anys naturals.

El joc dels infants i les activitats quotidianes marquen l'organització de la tasca educativa.

La programació del curs està estretament lligada a les estacions de l'any.

La distribució dels espais de l'escola afavoreix la relació i les trobades conjuntes dels infants de diferents edats, i fa possible propostes com les de "portes obertes" a les aules, i tallers. El pati i la sala també són zones que afavoreixen l'intercanvi i la interrelació més enllà de l'aula i del tutor o la tutora de referència.

Aprofitant els recursos de l'entorn com a eina pedagògica per a l'aprenentatge del medi natural i social més proper, els nens i les nenes més grans fan sortides a diferents llocs del barri, seguint i observant des de les aules els seus interessos al llarg del curs.

S'estableix amb les famílies una relació basada en la confiança i el respecte, i es treballa per seguir cercant estratègies de participació i col·laboració en la tasca educativa de l'escola.

Dins el programa Escoles + Sostenibles, s'ha iniciat el projecte del reciclatge a l'escola i es continua amb el projecte "Un pati mediterrani, un jardí de vivències", amb l'objectiu que el pati sigui més que un espai per a l'esbarjo i el moviment, un espai per tenir contacte viu amb la natura (la vegetació, els animals...).

Un dels reptes de l'escola és avançar i consolidar el treball en xarxa, conjuntament amb altres serveis i entitats d'atenció a la petita infància del districte.

Compartiu aquest contingut