El nostre projecte educatiu

L'espai per viure una part del dia

L'escola s'ubica al barri d'Horta, i té un llarg recorregut, essent de les primeres escoles bressol de la ciutat. Des del setembre del 2006, l'escola es troba a les noves instal·lacions del carrer de la Rectoria, 31. Aquestes instal·lacions han estat pensades i creades per a infants de 0 a 3 anys.
L'edifici té dues plantes, amb sis aules i sala d'usos múltiples, amb sortida directe a l'exterior, biblioteca, un pati i una terrassa. L'escola disposa de cuina pròpia.
Tots els espais són amplis i les aules estan adequades, pensades i organitzades per les edats dels infants.
El pati i la terrassa són assolellats, equipats amb zona d'aigua i mòduls de joc exterior.
La SUM (sala d'usos múltiples) esdevé un lloc idoni per a activitats comunes, festes, reunions, xerrades...

Créixer a l'escola bressol

A l'Escola Bressol Municipal La Llar d'Infants, ens definim com una escola catalana, oberta a totes les cultures i potenciadora del respecte, la convivència i la diversitat.
L'objectiu general de l'escola és afavorir l'autonomia dels infants en tots els aspectes. Atendre les seves necessitats físiques, emocionals, de comunicació i d'adquisició d'hàbits personals, respectant el ritme individual de cada infant. El procés per aconseguir aquests objectius es desenvolupa a través del joc i l'experimentació, que és la base de l'aprenentatge infantil. El projecte educatiu del centre dóna especial rellevància, per una banda,  a les activitats de la vida quotidiana, que organitzem en espais de referència per desvetllar les possibilitats dels infants, i , d’una altra, a la relació de qualitat amb les famílies, de la que tenim especial cura.
En aquest món de relacions té especial rellevància els projectes d’Aprenentatge Servei que desenvolupem amb l’Associació Arep,el CEE La Ginesta, i la Fundació Uszheimer.

Un món de relacions

La tasca educativa és compartida amb les famílies. Família i escola tenen un objectiu comú: col·laborar de manera activa en la formació dels infants.
S'ha constituït l'AMPA i el Consell Escolar per potenciar la participació de les famílies en la vida de l'escola.
Relacions externes, entitats i grups de l'entorn social:

  • Xarxa d'Escoles Públiques 0-18 d'Horta-Guinardó
  • Comissió d'Ensenyament del Districte d'Horta-Guinardó
  • Centre de Recursos Pedagògics d'Horta-Guinardó
  • Interxarxes

Compartiu aquest contingut