El nostre projecte educatiu

L'Escola Bressol Municipal Mont Tàber, situada al sud del barri del Raval, al districte de Ciutat Vella, dona acollida a 82 infants de 4 mesos a 3 anys distribuïts en tres grups d'edat: un grup d'infants de 0-1 any, tres grups d'infants d'1-2 anys, i dos d'infants de 2-3 anys.

El projecte educatiu de l'escola parteix de la visió d'un infant capaç i competent, amb múltiples potencialitats, que té un ritme propi, unes competències i unes preferències que cal respectar. Tots els nens i nenes són persones úniques i cadascuna ha de ser agent actiu dels seus propis processos de desenvolupament i aprenentatge.

El nostre acompanyament es basa en dos pilars fonamentals:

  • Els moments de cura:

Els moments de cura com el canvi de bolquer, l'estona dels àpats o el descans, formen una part essencial del nostre dia a dia. A partir de l'atenció personal d'aquests moments creem un vincle segur entre educadora i infant.

Cuidem la suavitat dels gestos, posem paraules a cadascuna de les nostres accions, donem temps de resposta a cada infant... Gràcies als moments de cura, l'infant té l'oportunitat de centrar-se en la mateixa activitat autònoma.

  • L'activitat autònoma, moviment lliure i joc:

L'activitat autònoma dels infants es desenvolupa a partir de la llibertat de moviment que permet assolir reptes, realitzar exploracions, descobriments i aprendre de l'assaig-error.

L'adult té una mirada atenta i respectuosa des de la no-intervenció, aquest se centra en la construcció d'un vincle segur amb l'infant, i en oferir un espai i materials que donen resposta a les seves necessitats i interessos, de manera que el joc sorgeix de forma innata.

Mont Tàber forma part del programa d'educadores socials a escoles del Pla de barri i en el nostre cas, comptem amb una educadora social, compartida amb l'EBM Aurora.

Dins de les diferents tasques que realitza, una és l'acompanyament a les famílies que ho necessiten i l'altre és el projecte grupal: Famílies bressoleres del Raval. Un espai on les mares de la bressol poden compartir els seus neguits, temes de criança i fer vincle, sempre acompanyades per una part de l'equip de l'escola.

Mont Tàber es defineix com una escola coeducadora, en procés actiu de formació interna sobre la coeducació. Valorem educar en igualtat des del principi de l'equitat, en igualtat de condicions, indiferentment del sexe, gènere i l'origen.

L'escola està oberta al barri, ens coordinem amb altres institucions, entitats i serveis i participem en diferents projectes i xarxes relacionades amb l'educació dels infants. També som escola formadora, acollint estudiants de diferents centres.

Compartim projectes amb l'associació de famílies de l'escola (AFA), com berenars en família o un mercat d'intercanvi. L'AFA organitza xerrades, espectacles o propostes familiars.

Participem en els següents projectes:

Compartiu aquest contingut