El nostre projecte educatiu

L'Escola Bressol Municipal Mont Tàber dóna acollida a 80 infants de 4 mesos a 3 anys  distribuïts en tres grups d'edat: un grup d'infants de 0-1 any, tres grups d'infants de 1-2 anys, i dos d'infants de 2-3 anys. Està situada al sud del    barri del Raval, al districte de Ciutat Vella i té una llarga trajectòria, va iniciar la seva activitat l'any 1931 al carrer Sadurní. L'any 2000 es va traslladar a la ubicació actual del carrer Santa Elena.

L'escola disposa d'espais interiors i exteriors organitzats amb intencionalitat educativa i pensats per facilitar l'activitat lliure i autònoma dels infants, així com espais de trobada, intercanvi i acompanyament a les famílies. Les instal·lacions pels infants consten de 6 estances, dues amb dormitori. Els espais exteriors són amplis, contem amb una terrassa assolellada i un gran jardí amb propostes per gaudir de la vida a l'aire lliure. 

El projecte educatiu de l'escola beu de la visió d'un infant capaç i competent, amb múltiples potencialitats, que té un ritme propi, unes competències i unes preferències que cal respectar. Tots els nens i nenes són persones úniques, completes, presents, reals, i cadascuna ha de ser agent actiu dels seus propis processos de desenvolupament i aprenentatge, ells i elles són els veritables protagonistes del seu camí.

L'escola bressol és un espai educatiu on els infants desenvolupen les seves capacitats físiques, intel·lectuals, afectives i socials. Els infants són atesos en la seva diversitat, en un clima de valoració i de respecte on aprenen a viure amb els altres, en unes condicions materials i d'organització adequades a les seves necessitats. Les professionals coneixem les capacitats dels infants i les potencialitats que poden anar desenvolupant en un ambient favorable i acollidor. Treballem perquè els infants explorin i descobreixin aspectes diversos del món que els envolta, diferents i alhora complementaris del context familiar i social habitual. 

D'entrada, ens proposem que els infants es sentin acollits, reconeguts, estimats i segurs, per això confiem en ells, en les seves capacitats d'acció i els encoratgem a expressar-les, mantenint-nos disponibles i amb actitud d'escolta envers les seves demandes.

Un dels eixos vertebradors de l'organització dels temps i els espais de l'escola és l'atenció i cura de les necessitats bàsiques. Valorem com molt importants, pel seu valor educatiu i emocional les tasques i activitats relacionades amb la cura i les necessitats bàsiques com l'alimentació, la higiene, el descans i la seguretat. L'altre eix és l'organització del joc, ja que els nens i nenes petits han de jugar. Així, l'oferta de joc i activitat es fa tenint en compte els interessos i necessitats de cada infant. 

La planificació i organització dels diferents espais i el temps que els infants passen al centre és fruit del treball en equip de professionals de l'escola. Basem la nostra tasca pedagògica en la preparació d'espais i materials de qualitat, i d'un entorn ric en estímuls. A través de la llibertat del joc i el moviment els infants troben a l'escola els ambients i materials necessaris per a cobrir les seves necessitats de desenvolupament, a més creiem que tots els moments són educatius i valorem especialment tots els que podem dedicar a la socialització i la convivència, a la transmissió de valors i al tractament de les emocions. Es treballen i s'afavoreixen els valors com ara el respecte, la tolerància, la diversitat, la coeducació, la sostenibilitat, que seran els eixos que emmarcaran la convivència.

Per a fer-ho, el paper de les educadores és d'acompanyament, defugint de la intrusió en els processos dels infants. Basem la nostra tasca en l'observació per a poder ajustar la nostra intervenció pedagògica, guiant-nos pel respecte, l'empatia, la cura en el llenguatge i la presència i atenció plena.

Valorem com imprescindible la participació i cooperació de les famílies. Entenem, així mateix, que les famílies són les  primeres referents afectives i educatives dels infants i ens situem en una posició de coresponsabilitat, ja que volem compartir amb elles la criança i l'educació dels seus fills i filles de forma complementària, establint un marc de relació basat en una bona comunicació. Diàriament tenim la oportunitat de compartir tot allò que interessa a pares i mares, en la relació quotidiana durant les entrades i les sortides, la informació diària o setmanal escrita a través dels diaris d'aula o les cartelleres generals, les entrevistes amb cada família, els informes escrits i les reunions amb les famílies.

L'escola està oberta al barri, ens coordinem amb altres institucions, entitats i serveis i participem en diferents projectes i xarxes relacionades amb l'educació del infants: altres escoles bressol, escoles d'infantil i primària de l'entorn, equips de salut, EAP, CRP, XAFIR, etc. També som una escola formadora, acollim estudiants de diferents centres que imparteixen CFGS d'Educació Infantil i el Grau de magisteri.

Per últim, des de l'associació de famílies de l'escola (AFA) s'organitzen diferents activitats com ara concerts, teatre i les celebracions d'algunes festes des de la vessant laica i popular.