El nostre projecte educatiu

L'Escola Bressol Municipal Mont Tàber dóna acollida a 80 infants de 4 mesos a 3 anys  distribuïts en tres grups d'edat: un grup d'infants de 0-1 any, tres grups d'infants de 1-2 anys, i dos d'infants de 2-3 anys. Està situada al sud del  barri del Raval, al districte de Ciutat Vella.

El projecte educatiu de l'escola beu de la visió d'un infant capaç i competent, amb múltiples potencialitats, que té un ritme propi, unes competències i unes preferències que cal respectar. Tots els nens i nenes són persones úniques, completes, presents, reals, i cadascuna ha de ser agent actiu dels seus propis processos de desenvolupament i aprenentatge. 

Ens agrada dir que l'escola és un espai de vida. És un espai educatiu on els infants desenvolupen les seves capacitats físiques, intel·lectuals, afectives i socials. Els infants són atesos en la seva diversitat, en un clima de valoració i de respecte on aprenen a viure amb els altres, en unes condicions materials i d'organització adequades a les seves necessitats. Les professionals coneixem les capacitats dels infants i les potencialitats que poden anar desenvolupant en un ambient favorable i acollidor. Treballem perquè els infants explorin i descobreixin aspectes diversos del món que els envolta, en una posició de corresponsabilitat amb les seves famílies.

Un dels eixos vertebradors de l'organització dels temps i els espais de l'escola és l'atenció i cura de les necessitats bàsiques. Valorem com molt importants, pel seu valor educatiu i emocional les tasques i activitats relacionades amb la cura i les necessitats bàsiques com l'alimentació, la higiene, el descans i la seguretat. L'altre eix és l'organització del joc, ja que els nens i nenes petits han de jugar. Així, l'oferta de joc i activitat es fa tenint en compte els interessos i necessitats de cada infant. 

L'escola està oberta al barri, ens coordinem amb altres institucions, entitats i serveis i participem en diferents projectes i xarxes relacionades amb l'educació del infants, també som escola formadora, acollim estudiants de diferents centres. Des de l'associació de famílies de l'escola (AFA) s'organitzen diferents activitats com ara concerts, teatre i les celebracions d'algunes festes des de la vessant laica i popular.

Compartiu aquest contingut