El nostre projecte educatiu

L'Escola Bressol Municipal Portal Nou va iniciar l'activitat el mes de setembre de l'any 2002 al barri de Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera.

L’espai interior disposa de cinc aules, distribuïdes per racons de joc, de manera que s’afavoreixen les relacions en petit grup segons els interessos dels infants. Aquestes aules tenen accés a un gran espai comú que s'utilitza per afavorir el joc i la relació entre tots els infants de l’escola i per propiciar la comunicació entre tot el personal del centre.

El pati és ampli i està situat al pis superior, equipat amb propostes de joc motriu, complementàries a les que hi ha les aules, i amb jardineres amb plantes.

S'afavoreix la comunicació diària amb les famílies, ja que aquesta relació és una part important de la intervenció educativa. Per extensió, l’escola ofereix un marc d’intercanvi i coneixement mutu, de respecte i proximitat a la diversitat cultural de les famílies, les quals enriqueixen les activitats que es realitzen. Participen en activitats com ara "Temps de Música", "Contes amb les Famílies", i "Berenar del Món".

És una escola inserida a l'entorn i es coordina amb altres institucions, serveis i entitats de la zona, de caràcter cultural, social i sanitari i, especialment, amb els centres i serveis educatius de la zona, ja que forma part de la Xarxa de Coordinació 0-18 de Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera / Gòtic. També és Escola Formadora amb l’Institut Miguel Tarradell i partner amb l’escola Cintra en un projecte d’Aprenentatge i Servei.

Participem en els següents projectes:

Compartiu aquest contingut