Pla Funcionament 2021-2022

CURS 2021-2022
ORGANITZACIÓ DE GRUPS DE CONVIVÈNCIA ESTABLE: NOMBRE DE GRUPS I INFANTS PER GRUP I ASSIGNACIÓ DEL PERSONAL.
Els grups estables són els cinc grups ordinaris de l’escola:

  • CEL: 7 infants nascuts el 2021
  • BOSC: 11 infants nascuts els darrer semestre de 2020
  • MUNTANYA: 13 infants nascuts el primer semestre de 2020
  • RIU: 19 infants nascuts el 2019
  • Mar: 19 infants nascuts el 2019

A cada grup hi ha l’educadora tutora i l’educadora de suport conformant un grup estable. En el cas que sigui necessari que entri alguna altra persona adulta (educadora complementària, directora, alumna en pràctiques) ho farà complint les mesures establertes pel protocol covid-19.
IDENTIFICACIÓ DELS PUNTS D’ACCÉS A L’ESCOLA BRESSOL.
L’escola disposa d’un únic accés. Assenyalem amb cinta al terra la divisió en dos meitats del passadís fins arribar a les aules i amb fletxes al·lusives a un camí d’entrada i un camí de sortida.
ORGANITZACIÓ D’ENTRADES I DE SORTIDES DE FAMÍLIES I INFANTS.
Assignem l’educadora complementària per orientar els familiars per fer una circulació i espera de manera ordenada, amb elements diferenciats durant el mes de setembre.
Durant el període d’adaptació poden romandre a l’aula dos o tres familiars acompanyant l’infant, amb un calendari acordat amb l’educadora.
Durant la resta de curs el familiar acompanyant pot accedir a l’aula, un màxim de dos persones simultàniament. Quan la rebuda o acomiadament es fa al pati aquest número pot ser més alt.
Demanem a les famílies dels infants més grans que no portin cotxet que hagin de deixar a l’escola, només en cas que visquin molt lluny o per alguna altra raó de pes.
Per la sortida és la directora la que es posa a la porta al moment de la sortida general
PLANS D’HIGIENE, NETEJA i VENTILACIÓ. REPONSABLES I FREQÜENCIES.
 
Per a la planificació i supervisió de la ventilació, neteja i desinfecció dels espais i equipaments de l’escola seguim les indicacions de la Generalitat. La responsable de la supervisió regular és la directora.
ORGANITZACIÓ DELS ESPAIS COMUNS (SUM, PATIS) I ÚS PER PART DE CADA GRUP ESTABLE.
Les delimitacions dels espais continua com el curs passat, amb divisions a la SUM i al pati amb els elements de joc i baranes. Els sectors del pati varien segons el moment del curs, en funció de que coincideixin més o menys grups en l’ús de l’espai.
 
PREVISIÓ D’UNA ZONA D’AÏLLAMENT PER ATENDRE ELS INFANTS QUE PRESENTIN ALGUNA SIMPTOMATOLOGIA.
El sector per acollir l’infant que presenti símptomes mentre el venen a buscar els familiars és una “tumboneta” situada al despatx de direcció.
ZONA QUE PERMETI L’ALLETAMENT MATERN FORA DE L’ESTANÇA.
Recomanem a les mares que portin la llet materna diàriament per donar-la l’educadora amb biberó a l’infant. En cas necessari, habilitem un petit racó a l’aula o bé la sala de reunions en horaris que no estigui  ocupada.
DESCRIPCIÓ I TEMPORALITZACIÓ DEL PLA D’ADAPTACIÓ.
Programem un màxim de presencia de dos-tres familiars a l’aula, distanciats entre si, en un punt fix, l’infant serà el que es desplaci.
L’horari i calendari d’acompanyament l’acorden familiar i tutora a la primera entrevista i van fent  valoració conjunta cada dia.
Els dos grups petits fan aquest procés majoritàriament a l’aula, i els grups més grans ho fan majoritàriament al pati.
 
ÚS D’ESPAIS COMUNS PER PART DEL PERSONAL ADULT.
 
Seguim les mesures de prevenció en tot moment.
 
 
 
 
Barcelona, 30 de setembre de 2021
 
 
 

Compartiu aquest contingut