El nostre projecte educatiu

L’Escola Bressol Municipal Puigmal està situada al barri de Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera del districte de Ciutat Vella. Vam iniciar l’activitat l’any 1976 al carrer del Comerç i des del setembre de 2011 prestem servei al carrer d’en Mònec, 2, al mateix barri.

L’escola, distribuïda en tres plantes, està dotada dels serveis i de l’equipament necessaris per donar resposta a les necessitats d’infants de 4 mesos a 3 anys.

Entenem l’infant com un ésser competent, amb capacitats, curiositats i desig d’aprendre. Un infant amb drets, que té interessos i necessitats bàsiques pròpies (d’adaptació, alimentació, descans, higiene, afecte i socialització) que les persones adultes del seu entorn han de cobrir des del respecte i de la manera més enriquidora possible. Un infant que és protagonista actiu del seu desenvolupament i que aprèn a partir de la seva experimentació i de la interacció amb altres infants i adults que l’envolten, els quals li ofereixen un entorn segur i acollidor, ajustat a les seves necessitats diverses i que l’estimulen, l’ajuden i li faciliten els recursos necessaris perquè avanci en el seu procés de desenvolupament.

L’educador/a acompanya l’aprenentatge i el procés evolutiu dels infants, oferint-los els reptes i els ajuts que necessiten per desenvolupar-se de manera harmònica, des d’una concepció constructivista d’ensenyament i aprenentatge. 

Es procura l’heterogeneïtat en la formació dels grups per any natural de naixement (pel que fa a l’edat i el gènere).

L’educador/a de referència segueix els infants del seu grup des que entren a l’escola fins que en marxen. Això propicia la creació i l’enfortiment de vincles afectius. 

Es treballa a partir del respecte de la individualitat de cada infant i es propicia la interacció entre iguals i amb adults, educant en valors (respecte, tolerància, compartició, ajuda, estima...) i habilitats socials (saludar, escoltar, comunicar, treballar en grup, pactar, agrair, etcètera). 

L’escola disposa d’una aula taller perquè els infants, en petit grup, puguin desenvolupar la creació i l’expressió artística, fer recerca i experimentar amb tots els materials que hi ha a disposició (pintures, fang, tintures, materials naturals i de rebuig, retroprojector, taula de llum i altres materials i suports).

Sent conscients que compartim amb les famílies la criança i l’educació dels seus fills i filles, l’EBM Puigmal els obre les portes perquè puguin estar a l’aula i en altres espais de l’escola, per poder veure els seus fills i filles en el dia a dia de l’escola i implicar-se en les diferents activitats que s’organitzen i en les quals també poden col·laborar i participar. 

  • L’AFA i el Consell Escolar són també òrgans de participació dins de l’escola.

Som una escola arrelada al territori que treballa dins la Xarxa Educativa 0-18 dels barris de Sant Pere, Santa Caterina, la Ribera i el Gòtic i aposta per afermar les relacions de cooperació amb altres serveis i entitats del barri (Serveis Socials, casal de joves, escola d’adults, Biblioteca Francesca Bonnemaison, casal del barri, ETP Xavier i IES Tarradell, CAP Casc Antic, entre d’altres).

Compartiu aquest contingut