El nostre projecte educatiu

L'Escola Bressol Municipal Sant Genís està situada al barri de Sant Genís dels Agudells, al districte d'Horta-Guinardó, a la planta baixa de l'edifici on està ubicat el Centre d'Educació Infantil i Primària Mare de Déu de Montserrat.

L’escola té forma de lletra “ u”amb dos passadissos units per una sala polivalent. Consta de sis aules (tres a cada passadís), totes elles molt lluminoses i amb una sortida directa o propera al jardí. Tots els espais de l’escola estan pensats pels infants i es poden trobar elements que promouen el joc autònom de les criatures.

Des dels inicis és una escola d'agrupament d'infants amb dèficits auditius seguint el mètode oralista.

Emmirallant-nos en la filosofia d’Emmy Pikler, el nostre projecte educatiu es focalitza en:

  • El respecte per l’infant com a persona. Entenem que cada infant té el seu propi ritme de desenvolupament i per això l’acompanyem partint de les seves fortaleses, és a dir, de tot allò que fa. El bebé libre de actuar se aprovecha de nuevas oportunidades que diariamente ofrece la maduración de su sistema sensorio-motor; las descubre a pequeños pasos, se ejerce en dominarlas y haciéndolo se prepara para el siguiente paso, convirtiéndose de esta manera en agente activo de la continuidad de su desarrollo” (Ana Tardos, Myriam David)
  • La llibertat de moviment i l’adquisició de l’autonomia basada en la iniciativa de l’infant. Des de l’escola, no proposem als infants postures que per sí mateixos no hi poden arribar. Per a nosaltres, els processos  entremitjos són importants.“Intentar enseñar a un niño algo que pueda aprender por sí mismo, no es tan solo inútil sino también perjudicial” (Pikler) // “ La actividad autónoma permite a cada instante que el niño participe con la globalidad de su cuerpo […] Está siempre a la escucha de su cuerpo, vive en permanente diálogo y armonía con él y con sus señales” (Judit Falk)
  • L’estabilitat i la regularitat dels adults com a font de seguretat per als infants. En aquestes edats, els infants necessiten l’acompanyament/proximitat dels adults i cal que aquests el coneguin al màxim per donar una resposta acurada a les seves necessitats. Si tratamos al recién nacido amigable, paciente y cuidadosamente desde el primer momento, sentirá cada vez más y más placer con nosotros. Paralelamente, confiará cada vez más” (Éva Kálló)
  • Tots els moments de cura individual (el canvi de bolquers, els àpats, el descans i les petites cures) són escenaris privilegiats per establir una relació (infant-adult) ja que converteixen les trobades, de tu a tu, en moments de relació única i de coneixença. “La adecuada satisfacción de las necesidades fisiológicas tiene como primer resultado el sentimiento de seguridad del bebé y como su obtención se asocia a la persona que le cuida, el bebé pronto desarrolla confianza y un vínculo hacia el adulto que lo hace” (Judit Falk)

L’equip educatiu de l’EBM Sant Genís  vetlla per acompanyar els infants en tot moment oferint-los unes relacions estables. Aquest acompanyament acurat i personalitzat a les criatures és possible gràcies a l’observació, al coneixement de tots i cadascun dels infants. Així doncs, al llarg de la jornada, mirem i ens dirigim als infants des de la individualitat, donant-los temps i mostrant interès per ells i per tots i cadascun dels seus processos d’aprenentatge. També proporcionem un entorn segur, ric i variat en quan a propostes de joc i de materials. Aprofitem la riquesa de la quotidianitat a l’escola i les iniciatives dels infants. Pensem que tot aquest escenari permet que els infants es mostrin segurs i relaxats a l’escola.

Per a nosaltres, la comunicació entre família i escola és molt important. Pensem que ambdós agents educatius hem de mirar i caminar en una mateixa direcció.Per afavorir la participació de les famílies a la vida de l’escola, hi ha l’Associació de Mares i Pares d’Alumnes i el Consell Escolar.

Com a escola oberta al barri, col·labora amb altres entitats i serveis de caràcter educatiu, social i sanitari.

Participem en els següents projectes:

Compartiu aquest contingut