Perquè el nom fa la cosa, som escola bressol

PERQUÈ EL NOM FA LA COSA, SOM ESCOLA BRESSOL
 

Les treballadores que ens dediquem a la petita infància ja fa temps que reivindiquem la correcta utilització del nom dels espais dedicats a l’atenció dels infants més petits de la societat. Tot i el temps que portem intentant-ho, no ho aconseguim. Som Escoles Bressol i/o Llars d’infants, no pas guarderies. Si potser fa ja uns 20 anys que fem aquesta reivindicació, ara des de fa no tant temps se n’ha afegit una altra: la gent del carrer ha decidit anomenar els grups d’edat que formen part d’aquests espais com a P0, P1, P2.
 
Per què no ens serveixen ni el nom amb el qual ens anomenen ni el nom amb el qual defineixen els grups? Doncs perquè el nom fa la cosa, i qui utilitza aquests termes que no ens mereixen, no ho fa des d’un punt de vista professional, pedagògic o de coneixement de la nostra feina. Ho fa per mimetisme, sense pensar quin és el nostre sentit de ser i de fer. 
 
Quan els usuaris adults de les nostres escoles utilitzen aquesta terminologia, ens dol, però quan ho fan companys/es de professió d’altres etapes educatives, periodistes de premsa escrita o audiovisual, ens fa molt de mal.
 
En primer lloc, les guarderies (antigament) es plantejaven com a una solució quan les famílies no podien estar amb el seu infant perquè treballaven. Era un lloc on els duien i els cuidaven, atenent les seves necessitats bàsiques. Ja ho diu la mateixa paraula, els infants es “guardaven” allà. 
 
Actualment, l’acció educativa de les escoles bressol gira al voltant de les necessitats bàsiques dels infants, dotant aquest moment de cura d’un sentit pedagògic i possibilitat d’aprenentatge, damunt del qual hi ha una gran línia pedagògica pròpia, regulada i acceptada, amb una gran i constant reflexió al darrere. Aquest aspecte, com molts d’altres, queden recollits en el projecte educatiu que cada escola es fa seu, treballant conjuntament tot un equip de persones especialitzades en aquest sector d’edat. 

Les educadores no guardem a ningú. El que fem és educar i acompanyar el procés de desenvolupament de competències dels infants. No ens dediquem a la transmissió de continguts ni de conceptes perquè els infants els assimilin i els aprenguin com es fa en etapes educatives posteriors, doncs a l’etapa 0-3 s’aprén d’una altra manera. Preparem entorns enriquidors amb propostes suggerents que despertin la curiositat dels infants, que els ajudin a conèixer i entendre com funciona el món que els envolta, com relacionar-se, com descobrir, com comunicar-se a través dels diferents llenguatges i a ser persones competents i autònomes. També els acompanyem en la gestió de les emocions que conflueixen fruit de les interaccions i relacions que s’estableixen dins del grup
 

Per acabar, a l’Escola Bressol els grups d’edat es divideixen en Lactants, Caminants i Grans, en cap cas en P0, P1 i P2. No som pre-res, no preparem els infants pel següent cicle educatiu, tenim entitat pròpia.
 
Amb aquest escrit volem reivindicar l’ús correcte del nom dels espais on acollim els infants i us animem a canviar els vells costums. Ja veieu com n’és d’important el llenguatge i com una paraula pot menystenir o dignificar una professió tan necessària i important.
 
Ens voleu ajudar a fer-ho possible?
 

Compartiu aquest contingut