El nostre projecte educatiu

L'escola bressol Tris-Tras està situada al barri del Carmel, al districte d'Horta-Guinardó. L'edifici escolar és de dues plantes, disposa de 5 estances, una terrassa assoleiada i un jardí amb arbres i sorral que afavoreixen un contacte directe amb la natura. Els horts i plantes del jardí conviden a l’aprenentatge de la cura i respecte envers  el medi, afavorint la sostenibilitat de l’entorn.

Amb la nostra tasca educativa, garantim els drets i oportunitats dels infants. Els educadors acompanyem i observem les seves activitats quotidianes, respectant el moment i ritme evolutiu, afavorint la seva autonomía, autoconcepte i autoestima.

Compartim amb les famílies la criança dels seus fills, amb la finalitat d’assolir una comunicació fluïda i entenedora. La seva participació és indispensable perquè els permet apropar-se a vivències del dia a dia a les estances. També gaudir d’altres moments rellevants com la setmana de la lectura, dels avis o el temps de flors.

Tots els espais de l’escola tenen una intencionalitat educativa per a que els infants puguin desenvolupar totes les seves capacitats: socials, afectives, físiques i intel·lectuals. El treball amb grups reduïts permet acompanyar els nens i nenes de manera més individualitzada. El poliesportiu del Carmel és l’espai on oferim un material idoni als infants de 2-3 anys, per potenciar el seu desenvolupament psicomotriu mitjançant una expressió lliure i de moviment espontani.

Participem en els projectes d’interxarxa: Cos i Moviment a nivell d’expressió artística i Modelatge 0-6 per afavorir la continuïtat i aproximació entre els dos Cicles d’Educació Infantil. També amb la Xarxa 0-18 i Seminari 0-6 d'escoles públiques del districte Horta-Guinardó, fent diferents col·laboracions i intercanvis.