El nostre projecte educatiu

L'escola bressol Xiroi està situada al nucli antic de Les Corts, en un edifici de disseny contemporani equipat i pensat per donar resposta a les diverses necessitats dels infants de 0 a 3 anys, així com per acollir i fomentar la relació entre tota la comunitat educativa.

La nostra escola és un espai on els nens i les nenes són protagonistes del seu aprenentatge a partir de la pròpia acció, a través del joc i de les situacions quotidianes.

El nostre projecte d'escola recull les experiències i situacions educatives que permeten als infants un progressiu descobriment i creixement personal cap a l'autonomia, la formació d'una imatge positiva d'ells mateixos, la possibilitat de relacionar-se amb els altres i amb l'entorn i fomenta una actitud curiosa, crítica i investigadora.

El desenvolupament del llenguatge, l'adquisició d'hàbits, les relacions afectives i emocionals que cada dia es donen a l'escola, l'atenció de les necessitats individuals, la coresponsabilitat amb les famílies, entre altres, és el que permet a l'equip educatiu acompanyar, sempre des del respecte, els nens i les nenes en el seu creixement.

Xiroi és una escola oberta, que acull i respecta totes les diferències ja siguin físiques, psíquiques, sensorials, culturals, socials o religioses.

La participació de les famílies és fonamental per l'escola. La participació de famílies en l'AMPA, el Consell Escolar, en les tertúlies amb l'equip educatiu ens ajuda a compartir la responsabilitat de cura i d'educació dels infants.

L'escola forma part de la xarxa de relacions, coordinació i projectes de treball que s'han establert amb les diverses institucions i entitats del districte que estan vinculades a la petita infància.

Des de fa anys, els centres educatius públics de Les Corts treballen per a la continuïtat i el seguiment dels infants en el pas per les diferents etapes educatives. L'escola està fermament compromesa amb el medi ambient, compartint el projecte de Barcelona + Sostenible des del curs 201-2011.

L’escola bressol Xiroi forma part de dos grups de treball impulsats per l’Institut  Municipal d’Educació de Barcelona : El grup de la Descoberta matemàtica i el grup de Col·laborem amb la Comunitat.

Compartiu aquest contingut