Turisme

   Cens d’establiments d’allotjament turístic
   Oferta temporal d’habitatge turístic
   Oferta i demanda hotelera
   Indicadors de rendibilitat del sector hoteler
   Turistes estrangers

  Promoció económica

   Fires i congressos

   

 

 
 
     Metodologia i glossari    |   Informes i documents d'anàlisi