Beques d'intercanvi entre el Bòlit i la Chambre Blanche i Rad'art

13 de juny de 2020 to 13 de juliol de 2020

Les ajudes d'aquesta convocatòria estan destinades a la creació artística - Bòlit Residència Girona creativa en l'intercanvi amb la Chambre Blanche (Québec) i el Projecte Rad'At de l'Associazione Artéco (Itàlia).

 

Tota la informació sobre les bases de la convocatòria la trobareu aquí.

Disciplina artística

Arts visuals

A qui va dirigit

Artistes visuals professionals, nacionals i internacionals, majors d'edat, que vulguin desenvolupar un projecte "sitespecific" en el camp de l'art contemporani en els dos centres de l'intercanvi de residència d'artistes.

Característiques de la convocatòria

El Bòlit Residència Girona Creativa - Residència en l'intercanvi té l'objectiu de promoure la producció i la creació contemporània dels artistes del territori, amb el desenvolupament de dos projectes artístics en residència en les modalitats següents:

 

1) La Chambre Blanche (Québec): del 15 de setembre al 28 de novembre de 2020

 

Les propostes per participar en l’intercanvi amb La chambre Blanche dedicaran una especial atenció a les arts digitals. http://www.chambreblanche.qc.ca/fr/

 

La Chambre Blanche: l’espai de residència està situat a l’edifici de La Chambre Blanche. Compta amb 47m², una habitació i una sala d’estar, a més d’una cuina i dutxa. Està equipada amb la roba de llar i l’equipament domèstic necessari. Connexió wi -fi. L’espai estarà net i en ordre a l’inici de cada residència.

 

2) Associazione Artéco – Projecte Rad’Art (Itàlia): del 15 d’octubre al 15 de novembre de 2020

 

Els interessats en dur a terme la residència a Rad’Art Project dedicaran una especial atenció a adequar la seva proposta a les característiques del centre. http://www.rad-art.org

 

Rad’Art Project: la seu operativa de Rad’Art Project és un edifici de 200m², recentment rehabilitat, organitzat en dues plantes, la planta baixa, dedicada a taller i el primer pis, a residència. Neix a partir de la voluntat de Mental Permanent Factory de l’artista Anton Roca, català resident a Itàlia des de fa més de 25 anys. El Centre Rad’Art actua des de San Romano de Mercato Saraceno – Ajuntament de la província de Forlì -Cesena dins la Regió d’Emilia - Romagna. San Romano és una petita localitat que es troba als Apenins de la zona de la Romagna i que, per les seves característiques de lloc apartat i discret dins un context natural de gran valor ambiental i paisatgístic, és ideal per acollir-hi l’activitat artística i cultural.

 

Espai obert on els visitants poden accedir lliurement durant la presència de l’artista resident per tal de poder seguir el seu procés de treball, creant moments de trobada i intercanvi artístic i cultural i en què s’estableix una relació amb el territori que l’acull. L’artista és convidat a cercar la participació dels habitants en el propi discurs creatiu, així com en el procés de treball.

Durada de la residència

Els projectes es desenvoluparan en els següents períodes:

 • La Chambre Blanche: del 15 de setembre al 28 de novembre de 2020
 • Projecte Rad’Art: del 15 d’octubre al 15 de novembre de 2020

Entitats convocants

Bòlit, Centre d'Art Contemporani
Plaça Pou Rodó 7-9
17004 Girona
http://www.bolit.cat/cat

 

La Chambre Blanche
185, rue Christophe-Colomb Est
Quebec,Qc, G1K3S6
Canadà
https://www.chambreblanche.qc.ca/en/

 

Associazione Artéco - Projecte Rad'Art
via Mulino di sopra 6
San Romano
47025 Mercato Saraceno (FC)
Itàlia
http://www.rad-art.org/

Data de sol·licitud

Des del 13 de juny fins al 13 de juliol de 2020

Dotació i prestacions

 1. Dotació econòmica de les dues beques
  • ​​L’import de la beca destinada a La Chambre Blanche és de 3.100 €, dels quals 1.500 € corresponen a la manutenció i 1.000 € al desenvolupament del projecte. També compta amb una ajuda de 600 € per als desplaçaments.
  • L’import de la beca destinada a Rad’Art de l’Associazione Artéco és de 1.650 €, dels quals 500 € corresponen a la manutenció i 1.000 € al desenvolupament del projecte. També compta amb una ajuda de 150 € per als desplaçaments.
 2. Espais
  • Espai de residència a La Chambre Blanche per a l’estada en residència, durant el període establert entre el 15 de setembre i el 28 de novembre de 2020
  • Espai de residència a Rad’Art Project per a l’estada en residència durant el període establert entre el 15 d’octubre i el 15 de novembre de 2020
 3. Suport professional: Seguiment i assessorament durant tot el període de l’intercanvi de residències per part del Bòlit
 4. Suport dels centres d’acollida​: Els centres d’acollida oferiran seguiment, assessorament i acompanyament als artistes durant tot el període de residència.
   

 

La subvenció serà compatible amb qualsevol altra subvenció municipal i amb les concedides per altres administracions o ens públics o privats de caràcter nacional o internacional, sempre que la suma de les subvencions no superi el cost total del projecte.

 

Les subvencions es destinaran a l’execució dels projectes per als quals han estat atorgades.

Selecció

Les sol·licituds es valoraran per part d’una comissió integrada per:

 • - la directora del Bòlit, senyora Carme Sais,  o la persona que la substitueixi en el càrrec
 • - dues tècniques de grau mig del Bòlit, Centre d’Art Contemporani. Girona, senyora Farners Cabra Piris i senyora Diana Sans Fraile
 • - una tècnica de l’àrea de Cultura, senyora Laura Merino Compte

Criteris de valoració

La subvenció s’atorgarà a aquell/a sol·licitant que obtingui millor valoració un cop aplicats els criteris objectius que es determinen en l’apartat següent.

 

Per a la valoració de les sol·licitudspresentades, únicament es tindran en compte els següents criteris, aplicats d’acord amb la ponderació indicada:

 • trajectòria artística (màxim 3 punts)
 • propostes innovadores i de creació i capacitat de connexió amb el context on s’insereix la residència (màxim 2 punts)
 • propostes d’accions i activitats divulgatives incloses en el projecte que permetin apropar els seus continguts al context i als agents locals (màxim 2 punts)
 • viabilitat tècnica i econòmica del projecte (màxim 3 punts)

Presentació de candidatures

Degut a la situació d’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la covid-19, la forma i lloc de presentació dels projectes no es farà  d’acord a les bases reguladores com s'havia estipulat. La documentació només es podrà presentar de forma telemàtica, a la seu electrònica municipal (https://seu.girona.cat/portal/girona_ca), adjuntant la documentació descrita a les bases reguladores:

- formulari de sol·licitud, signat per la persona interessada

- la següent documentació en català i/o anglès, per tal que els centres que participen de l’intercanvi la puguin valorar:

 • currículum artístic de la persona sol·licitant
 • carta de motivació
 • dossier amb explicació dels projectes artístics recents de més interès
 • idea bàsica o concepte creatiu del projecte artístic i cost possible de producció, en cas que sigui factible produir l’obra
 • proposta d’activitats a realitzar o proposta d’espai i materials que es requereixen complementàriament, si s'escau

Altres internacionalitzacions relacionades