Refugi Escènic - Pla de Residències Artístiques a Can Clariana Cultural

21 de juny de 2019 to 21 de juny de 2031

Can Clariana és un centre cívic amb una forta projecció cap a les arts escèniques, per això vol ser un refugi per a la creació, un espai de trobada de grups i companyies que vulguin desenvolupar projectes artístics, sigui en l’àmbit del teatre, la dansa, el circ, la poesia, la performance o les diferents arts del moviment.

Disciplina artística

Arts escèniques

A qui va dirigit

Convocatòria dirigida tant a artistes emergents com a professionals de qualsevol edat i recorregut.

Durada de la residència

Cada residència pot tenir una durada diferent que s’acordarà prèviament amb l’organització, valorant el nivell d’evolució en el qual es troba la proposta i l’espai puntual que requereix per al seu desenvolupament.

Condicions

 • Espai d’assaig: cada companyia podrà accedir a un espai d’assaig en els dies i
 • horaris acordats prèviament entre la companyia i l’organització, així com, a l’ús de la seva infraestructura (altaveus, wifi, etc.).
 • L’organització designarà els espais i horaris d’assaig en funció de les necessitats de cada projecte i de les possibilitats del centre d’acord a la seva
 • programació.
 • Magatzem: les companyies poden fer servir un espai de magatzem, on poden guardar material d’attrezzo, vestuari, petites peces d’escenografia (tot degudament retolat). Cal destacar que Can Clariana no compta amb un magatzem ampli, per tant, si la companyia porta peces d’escenografia grans, ha de parlar amb l’organització per valorar la possibilitat d’espai.
 • Contraprestació: una vegada acabada la residència, les companyies es comprometen a fer una contraprestació a Can Clariana, sigui en format d’espectacle o de taller. El format serà acordat prèviament entre la companyia i l’organització.
 • Suport en la comunicació: des de Can Clariana farem difusió de la peça a través de mailing, xarxes socials, cartells i tots els elements que el centre consideri necessaris.
 • Can Clariana posa a disposició, per a tots els col·lectius que ho demanin, un sistema de tablet, de funcionament senzill, per a les companyies que no portin el seu tècnic. Amb aquest sistema, es pot tenir accés al funcionament del projector, so i llums (una plantilla limitada). Prèviament, cal fer un petit traspàs informatiu i acordar els dies d’ús.

 

Compromisos de la companyia o col·lectiu

La companyia es compromet a:

 • Afegir el logotip del Centre Cívic, així com a fer esment de la seva participació com a companyia resident a Can Clariana a tot el material gràfic i de comunicació, tant per a la funció de contraprestació com per a les futures representacions de la peça.
 • Facilitar el rider tècnic amb un mínim de tres setmanes d’antelació a la representació de l’espectacle, així com una escaleta pel dia de la representació. Els artistes han d’adaptar el seu rider al material tècnic disponible a Can Clariana.
 • Respectar la data i horaris acordats a l’escaleta tècnica organitzada pel dia de la presentació.
 • Llegir l’Acord de compromís i la Normativa d’usos de cessions d’espai.

Data de sol·licitud

Convocatòria oberta tot l’any.

Lloc

Centre Cívic Can Clariana Cultural
Carrer Felip II, 222
08027 Barcelona
ajuntament.barcelona.cat/ccivics/canclarianacultural

Presentació de les candidatures

 • Cal emplenar la Fitxa de sol·licitud que es pot descarregar de la web de Can Clariana.
 • Cal enviar un dossier detallat del projecte: afegint el contingut de la proposta, l’estat actual, els objectius i la finalitat de la residència fent menció a tots els aspectes que es considerin rellevants per a la seva valoració general. Cal afegir també el currículum dels integrants i de la companyia, tant si compta amb una trajectòria, com si neix per aquest projecte puntual.
 • Cal enviar tota la informació (dossier + fitxa de sol·licitud + Acord de compromís) a info@canclariana.cat
Informació de contacte: 

Tel. 93 763 72 99

E-mail: info@canclariana.cat

Altres residències relacionades