Convocatòria Refugi Escènic
Pla de Residències Artístiques a Can Clariana Cultural

CONVOCATORIA REFUGI ESCÈNIC CENTRE CÍVIC CAN CLARIANA CULTURAL

GENER-MARÇ 2023

Presentació de candidatures del 5 al 26 de setembre del 2022.

El programa de Refugi Escènic del Centre Cívic Can Clariana Cultural està dirigit a companyies d'arts escèniques que estiguin treballant en un projecte de creació propi.

Del total de projectes presentats es farà una selecció d'entre 1 i 6 projectes, en funció de les característiques i necessitats dels projectes seleccionats.

QUÈ OFEREIX EL REFUGI ESCÈNIC?

Espais d'assaig i creació

  • Els assajos tenen una durada d'entre 3 i 10 setmanes.
  • Els horaris s'acordaran amb l'equip tècnic del centre segons disponibilitat, però sempre seran entre dilluns i divendres de 10 a 14 h

- Espais per guardar material (depenent de la quantitat o volum del que s'hagi de guardar s'haurà de valorar amb l'equip del centre).

- Mostra de l'espectacle a la Sala de Can Clariana, amb un aforament de 148 butaques, com a contraprestació.

  • La mostra/actuació serà gratuïta
  • Les dates per la mostra dels projectes s'acordaran amb el centre un cop tancat el calendari d'assajos.
  • Possibilitat de reservar entrades de la mostra per part de les companyies per a programadors/es culturals.

- Tècnic de so i llums el mateix dia de la mostra si es requereix. (Inclou muntatge i espectacle, i es valorarà amb l'equip tècnic la necessitat de tècnic).

- Material tècnic del qual disposa el centre durant el dia de la mostra/actuació. (veure rider annexe al final de la pàgina)

- Difusió del projecte a través de les xarxes socials i web i de la mostra final a través de tots els mitjans de difusió dels que disposa el centre.

QUÈ CAL PER A PRESENTAR CANDIDATURA?

Ompir el formulari.

DATES CLAU:

- Es valoraran totes les propostes rebudes entre el 5 i el 26 de setembre de 2022

-L'Equip de Can Clariana es posarà en contacte amb les companyies que entrin a formar part del projecte entre el 3 i el 14 d'octubre per establir un calendari de treball.

- Totes les companyies inscrites rebran la resolució de la convocatòria via correu electrònic del 17 al 21 d'octubre.

La comissió d'avaluació, formada per personal del centre, descartarà propostes que incloguin continugts racistes, sexistes, homòfobs o que vulnerin els drets de les persones.

El centre es reserva el dret a deixar deserta la convocatòria si no considera adequada cap de les propostes presentades.

Un cop feta la selecció de companyies es farà una reunió amb el centre per signar acords i compromisos.

Compartir