Cessió d’espais

Cessió de sales per a activitats col·lectives segons els preus públics vigents. Disposem de diverses aules, espais polivalents i un teatre per tal que les associacions i entitats puguin portar a terme les seves activitats i oferir-ne també al barri.

Per demanar-la, cal omplir la fitxa de sol·licitud que adjuntem i enviar-la a info@canclariana.cat 

 

Compartir