Congregació Diabòlica del Congrés

L’entitat actualment està integrada en diferents entitats tant a nivell de barri, com a nivell de ciutat, fomentant en tot moment la participació dels joves en les diferents activitats promogudes. 

Tot i que la funció principal de l’entitat és participar i/o organitzar correfocs, també ha participat en diferents actes, ja que les ganes de fer coses amb el barri per part dels membres integrants de l’entitat fan treballar en diferents iniciatives.

 

Més informació: info@congregaciodiabolica.com

www.congregaciodiabolica.com

 

Compartir