Convocatòria de promoció interna per a la selecció d'un lloc de treball indefinit: Tècnic/a auxiliar de gestió