Foment de Ciutat, SA. és una empresa municipal especialitzada en la gestió de projectes integrals, transversals i amb implicació ciutadana i territorial que lidera projectes de ciutat de gran transcendència