Convocatòria per a la selecció d’un lloc de treball temporal, Advocat/da adscrit/a al Departament de Serveis Generals