Convocatòria per a la selecció d'un lloc de treball temporal: Coordinador/a de programa de dinamització de locals