Convocatòria per a la selecció d’un lloc de treball temporal, tècnic/a de projecte