El Pla de barris amplia els recursos als barris més afectats per la covid-19