El Pla de Barris desplega una sèrie de punts de suport als afectats per la crisi