La segona edició del programa de baixos de protecció oficial rep un total de 64 ofertes