Primera sessió de treball per definir el projecte de millora del camí de ronda