RESOLUCIÓ - Convocatòria per a la selecció d'un lloc de treball temporal de coordinador/a de programa de dinamització de locals