Resolució - Convocatòria per a la selecció d’un lloc de treball temporal: coordinador/a del programa de les “superilles de les cures”