Resolució de la Direcció General (Fase 2) - Convocatòria de selecció de 10 places de personal laboral de tècnic superior