Resolució final de la Direcció General - Convocatòria de selecció de 10 places de personal laboral de tècnic superior