Assessoria d'Habitatge compartit

Assessoria d'Habitatge compartit

Els i les joves de fins a 35 anys teniu a la vostra disposició un servei d'assessorament on resoldre inquietuds sobre què tenir en compte en firmar un contracte de lloguer d’habitació i com orientar-vos en la recerca d’habitació:

  • Com negociar amb la persona propietària, coneixent els propis drets i deures, per evitar veure’s perjudicat/ada.
  • Models i revisió de contractes de compartició i lloguer: la seva formalització, durada i finalització.
  • L’actualització del preu del lloguer i el retorn de la fiança.
  • Com donar d’alta serveis com l’aigua o el gas.
  • Les normes de convivència: compartició d’espais comuns i la distribució de despeses.
  • La resolució de conflictes amb els companys/es i amb la persona propietària.
  • La possibilitat de sotsarrendar el pis a terceres persones.
  • L’accés a habitatges compartits o a alternatives d’habitatge com són els Habitatges amb Protecció Oficial (HPO), la cessió d’ús o la masoveria urbana.
  • Com sol·licitar ajuts al lloguer o a la rehabilitació, prestacions o subvencions.

No ho dubtis i demana cita amb l'Assessoria a través dels Punts Joves de Barcelona o a través d’aquest formulari!

 

Per tal de facilitar-te una informació útil i entenedora, aquest servei d’assessorament també:

  • Organitza tallers amb especialistes en habitatge, especialment als Punts Joves de Barcelona.