infoJOVE Eixample

infoJOVE Barcelona

L'impuls de l'acció comunitària es debat a la Dreta de l'Eixample

dv., 03/10/2023 - 13:41

evazquez

Participació. Entitats i serveis s'han reunit per compartir projectes i identificar necessitats i oportunitats que permetin enfortir l'acció comunitària al barri.

Entitats i serveis s'han reunit per compartir projectes i identificar necessitats i oportunitats que permetin enfortir l'acció comunitària al barri.

La jornada, celebrada el 23 de febrer, ha estat impulsada des del Districte en col·laboració amb el Servei d’Acció Comunitària de l’Ajuntament de Barcelona i dinamitzada per la Cooperativa Etcèteres. Ha comptat amb dues sessions: una al matí, al Centre Cultural Casa Elizalde, i una altra a la tarda, a la seu del Districte de l’Eixample.

Entre les activitats plantejades, un mapa visual ha permès connectar els diferents agents del barri, ja que cada entitat participant ha pogut indicar on es troba ubicada i resumir els projectes i les activitats que duen a terme des d’àmbits molt diversos, com la salut i les cures, l’acompanyament, la joventut, la cultura o la sostenibilitat.

Després del mapatge, s’han organitzat diferents grups de debat per promoure la reflexió sobre la dinàmica comunitària a la Dreta de l’Eixample, identificar interessos i motivacions compartides i fer una aproximació diagnòstica per identificar oportunitats i necessitats a l’hora de generar projectes comunitaris. Entre tots els temes tractats, s’han plantejat alguns reptes sobre com optimitzar els recursos, els espais i el temps, sobre com arribar a nous públics i sobre com facilitar la creació de vincles entre entitats, serveis i equipaments per tal d’enfortir la xarxa comunitària al barri. Les entitats s’han mostrat interessades en cooperar entre elles i l’impuls de l’acció comunitària se seguirà treballant en futures trobades.

Les entitats i els serveis que han participat en la jornada són: Associació Catalana de Puntaires, Associació Jardins d’Emma, AVV Dreta Eixample, Banc del Temps Dreta i Fort Pienc, CAP Roger de Flor, Casal Carlit, Centre Cultural Casa Elizalde, Cooperativa Opcions, Coreixample, CSS Dreta-Fort Pienc, Eòlia, Escola FESB Sagrat Cor, Grup Ecos, Integral, Cooperativa de Salut, La Merienda, Llar residència Llúria, Mercat de la Concepció, PIAD, Punt infoJOVE Eixample.

Prèviament, també s’havien fet entrevistes amb La Dreixa, l’Associació de Veïns i Veïnes de la Dreta de l’Eixample i l’AFA de l’Escola de la Concepció.

Més informació