Activitats / Vídeo


Performance de Philip Corner i Willem de Ridder
Fluxus: present memories

19.06.2017


Philip Corner i Willem de Ridder realitzen una performance sonora al pati de La Virreina. Philip Corner portar a terme el Canto Fluxus anarchico i Contemporary Folklore i Willem de Ridder realitza una acció a partir dels elements i situacions que es produeixin d’una manera única i inesperada en el lloc.