Tot i que insistim a no estratificar la nostra activitat per tipologies de presentació, considerem que els programes públics i les propostes de mediació/negociació són el lloc on les línies de força que articulen La Virreina Centre de la Imatge es transformen en àmbits per al debat col·lectiu. Per això el seu horitzó és construir marcs d’anàlisi davant de les mutacions de l’esfera pública i possibles usos del coneixement i la subjectivitat que interpel·lin allò que és social des de nombroses variables en disputa. Per fer-ho, establim xarxes de col·laboració amb agents i comunitats que treballen en el camp de la recerca universitària, els sabers crítics, l’activisme i les produccions culturals antagonistes. Contra una oferta adreçada a consumidors ocasionals, defensem un cúmul de formats que facin prevaldre la continuïtat discursiva i les regularitats temàtiques.