Wayqeycuna (bitácora para regresar a casa)

Wayqeycuna (bitácora para regresar a casa)

Tiziano Cruz

A partir del 2016 la Virreina Centre de la Imatge va posar en marxa una sèrie de línies de recerca que pretenien reconnectar els seus paradigmes institucionals amb aquells desbordaments produïts des de l’esfera artística i activista.

Després d’una primera etapa (2016-2018) en què les anomenades Plataformes de Producció d’Imaginari Social van desenvolupar múltiples iniciatives, i d’un segon període (2019-2021) orientat a l’anàlisi sobre els usos polítics i socials de les imatges, la història colonial de l’edifici on s’ubica La Virreina, així com altres exploracions al voltant de la condició diaspòrica o la memòria del proletariat, iniciem una tercera fase que gira al voltant del treball del performer Tiziano Cruz, un artista de la perifèria d’Argentina. A partir d’una selecció de marques autobiogràfiques, Tiziano compon narracions escèniques que articulen components dramatúrgics multimedials, com ara el vídeo i la ressonància sonora en viu. L’artista ha anat organitzant els quadres escènics en completa soledat, recuperant la memòria del seu cos i la potència dels seus ancestres andins.

La companyia està integrada per Luciana Iovane, Rodrigo Herrera, Matías Gutiérrez, Luciano Giambastiani, Cecilia Kuska (de Rosa Studio) i Tiziano Cruz.