imperi del mig

Imperi del mig

Imperi del Mig és un programa de seminaris, un grup de lectura i una investigació que desplega una constel·lació de nocions relatives a la mediació. Mentre que el mateix concepte de «mediació» (vermittlung) va ser pres amb una certa provisionalitat i fins i tot amb un cert desdeny des de la seva mateixa invenció de mans de l’idealisme alemany, en la contemporaneïtat la mediació es prefigura com un repte ineludible: des d’una perspectiva performativa i materialista, la mediació apareix ara com la mateixa condició de possibilitat per l’antagonisme i, per tant, com un germen per a l’art i el pensament crític.

Imperi del Mig és l’expressió que va introduir Bruno Latour amb el seu Nous n’avons jamais été modernes (1991) per referir-se a la repressió que la modernitat va exercir sobre el treball de la mediació. «Després del treball de la mediació, sempre començava el de la purificació», explica Latour, de manera que els moderns procedien a netejar les traces de mestissatge que precedeixen l’emergència de qualsevol fenomen. Per aquesta raó, desplegar ara l’Imperi del Mig implica desbordar els límits epistemològics establerts i alhora obrir la caixa negra del poder.


Programa de seminaris i grup de lectura en el marc d’un projecte d’investigació d’Oriol Fontdevila