IMPERI DEL MIG

Com obtenir beneficis amb objectes enriquits
Luc Boltanski i Arnaud Esquerre

16.05.2017


Luc Boltanski i Arnaud Esquerre
Traducció simultània francès – català
Espai 4. 19h
Entrada gratuïta. Aforament limitat 

Els objectes bescanviats a preus elevats o molt elevats amb relació als preus més comuns, la indústria del luxe, el mercat de l’art contemporani, la creació de patrimoni, el turisme: totes aquestes activitats constitueixen el que anomenem una «economia de l’enriquiment». Es podria plantejar l’objecció que l’existència d’una esfera d’exclusivitat i de luxe no és res nou. Amb tot, des del punt de vista de la creació de riqueses, l’esfera que hem de descriure es distingeix del món industrial en molts trets, i té importants conseqüències econòmiques i socials, fins al punt que es pot esbossar esquemàticament una taula de dos tipus d’economia ideals. Així, doncs, es pot contraposar una economia centrada en la producció industrial a una economia basada en processos «d’enriquiment de les coses». Aquests processos es basen en el «format de col·lecció». Un dels trets originals d’aquest «format de col·lecció» és que crea un espai en el cosmos capitalista per incrementar el valor de les coses del passat (que poden haver sofert un període de decadència) i de coses que, tot i ser recents, es tracten com si estiguessin destinades a ser immortals.

Luc Boltanski és cap d’estudis de l’Escola d’Alts Estudis en Ciències Socials de París. És autor de nombrosos llibres, dels quals els traduïts a l’anglès més recentment són Mysteries and Conspiracies: Detective Stories, Spy Novels and the Making of Modern Societies; On Critique: A Sociology of Emancipation, i The Foetal Condition: A Sociology of Engendering and Abortion.

Amb Arnaud Esquerre, Luc Boltanski és coautor d’Enrichissement. Une critique de la marchandise (2017), i un volum sobre l’expansió de la dreta a la política i el pensament de França: Vers l’extrême: Extension des domaines de la droite (2014).

Arnaud Esquerre és responsable de recerca del Centre Nacional de Recerca Científica de París. És autor d’un llibre sobre sociologia de l’astrologia contemporània (Prédire: L’astrologie en France au XXIe siècle) i d’un altre sobre sociologia de les sectes a França (La manipulation mentale: Sociologie des sectes en France). També ha escrit una obra sobre la gestió dels cadàvers, i recentment ha publicat un llibre sobre els testimonis de trobades amb ovnis i extraterrestres, titulat Théorie des événements extraterrestres: Essai sur le récit fantastique (2016).