Investigació / Vídeo


Com obtenir beneficis amb objectes enriquits
Luc Boltanski i Arnaud Esquerre

16.05.2017


Luc Boltanski i Arnaud Esquerre
 

Els objectes bescanviats a preus elevats o molt elevats amb relació als preus més comuns, la indústria del luxe, el mercat de l’art contemporani, la creació de patrimoni, el turisme: totes aquestes activitats constitueixen el que anomenem una «economia de l’enriquiment». Es podria plantejar l’objecció que l’existència d’una esfera d’exclusivitat i de luxe no és res nou. Amb tot, des del punt de vista de la creació de riqueses, l’esfera que hem de descriure es distingeix del món industrial en molts trets, i té importants conseqüències econòmiques i socials, fins al punt que es pot esbossar esquemàticament una taula de dos tipus d’economia ideals. Així, doncs, es pot contraposar una economia centrada en la producció industrial a una economia basada en processos «d’enriquiment de les coses». Aquests processos es basen en el «format de col·lecció». Un dels trets originals d’aquest «format de col·lecció» és que crea un espai en el cosmos capitalista per incrementar el valor de les coses del passat (que poden haver sofert un període de decadència) i de coses que, tot i ser recents, es tracten com si estiguessin destinades a ser immortals.